Projektuojame pagal:

LST EN 1997-1:2005   (LST EN 1997-1:2006)
Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės
LST EN 1997-2:2007   (LST EN 1997-2:2007)
Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai

 

Pamatus projektuojame pagal saugos ir tinkamumo ribinius būvius, įvertinant bendrą statinio pamato ir pagrindo darbą. Pamatų projektavimas susideda iš dviejų dalių:

  • Geotechninio projektavimo – pamatų tipo ir matmenų parinkimo, įvertinus pagrindo savybes
  • Pamato projektavimo – pamato kaip statybinės konstrukcijos projektavimo.


Optimalų pamato sprendimą parinksime atsižvelgiant į techninius ir ekonominius reikalavimus.